OFF
ON
Boxed
Sexuálne obťažovanie na pracovisku

Sexuálne obťažovanie na pracovisku

Je rok 2018 a téma sexuálneho obťažovania na pracovisku je stále živá. Avšak v porovnaní s minulosťou sme na tom oveľa lepšie. Poďme sa bližšie pozrieť na spomínanú problematiku.

Zadefinovanie

V prvom rade je potrebné si zadefinovať, čo vlastne sexuálne obťažovanie znamená.

Sexuálne obťažovanie zahŕňa akékoľvek nežiadúce a nechcené sexuálne návrhy, žiadosti o sexuálne služby a iný verbálny alebo fyzický kontakt sexuálnej povahy, ktorý vytvára nepriateľské alebo útočné prostredie. Sexuálne obťažovanie môžeme označiť za formu násilia na ženách a mužoch, ako aj za diskriminačné zaobchádzanie.

Môže byť sexuálne násilie praktizované aj na mužoch? Odpoveď je áno. Patrí sem sexuálne obťažovanie ženy mužom, muža ženou, muža mužom, či ženy ženou.

Formy sexuálneho obťažovania

Formy sexuálneho obťažovania sú rôzne. Patria sem prejavy, ktoré obeť vníma ako relatívne neškodné či mierne otravné. Sexuálne obťažovanie však môže vyústiť až do psychického či fyzického násilia. Výsledkom sú následne rôzne ujmy ako napríklad: zníženie pracovného nasadenia, vyššia miera absencie na pracovisku, urážka na cti obete, psychický tlak nielen na pracovisku ale aj v osobnom živote, strata dôvery nielen voči vedeniu a nadriadeným, ale aj v seba samého či v krajnom dôsledku strata zamestnania a príjmu.

Legislatíva

Sexuálne obťažovanie na pracovisku je predmetom záujmu zákonodarcov nielen v západných štátoch ako je USA, Kanada, Veľká Británia, Európskej únie – ale aj východnej časti našej zemegule – v Japonsku či v Indii. Zákonodarcovia v jednotlivých štátoch prijímajú zákony na ochranu zamestnancov. Firmy sú na pracovisku povinné prijímať rôzne formy opatrení, aby k sexuálnemu obťažovaniu nedochádzalo, respektíve dochádzalo v čo najmenšej miere. Firemná politika musí byť nastavená striktne a jasne. V opačnom prípade to môže firmu vyjsť príliš draho.

Prípad Mitsubishi. V roku 1998 pristúpila automobilka značky Mitsubishi k mimosúdnemu vyrovnaniu a vyplatila 360 ženám odškodné vo výške 34 miliónov dolárov. Dotknuté ženy boli sexuálne obťažované v americkom meste Normal, Illinois.

 

Tzv. „Boom-boom room“ – označenie miestnosti vo firme, určenej na súloženie

 

Môže sa firma exkulpovať (vyviniť) zo sexuálneho obťažovania?

Je v záujme firiem, aby k takémuto konaniu na pracovisku nedochádzalo. Prípad Mitsubishi a odškodnenie jeho zamestnankýň rozhodne nebol ojedinelý. Firma môže predchádzať eventuálne podaným žalobám vo veci sexuálneho obťažovania tak, že jej zamestnanci budú vopred upovedomení, že takéto konanie neprislúcha pracovisku a firma na čele s vedením ho rozhodne nebudú tolerovať. Rovnako je potrebné zverejniť postupy zadefinované firmou, ktoré vopred ustanovia, ako bude v firma v tej-ktorej veci postupovať. Potom je už na každom jednotlivcovi, aký postoj k problematike zaujme. Sankcie, ktoré sú vopred dané a zverejnené slúžia na prevenciu pred potenciálnym páchateľom.

Je akýkoľvek kompliment sexuálnym obťažovaním?

Záleží od prípadu k prípadu. Je rozdiel keď poviete: Máš krásne šaty, ako keby ste povedali: Tie šaty sú krásne, ale rád by som Ťa z nich vyzliekol…

„Nevhodné zaobchádzanie s ľuďmi vytvára nepriateľské pracovné prostredie, a to je dnes zakázané… Podobne ako súdy rozhodli, že sexuálne obťažovanie vytvára na pracovisku nepriateľské pracovné prostredie, tak i nevhodný slovník predstavuje obdobné právny postih,…“ Art Bell

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*

 Najviac komentované 

Pil C- raper, ktorý si podmaňuje slovenskú scénu

Áno, naša rapová scéna je momentálne totálne presýten..

Seriál: Príbehy ikonických fotografií z histórie #2 – Horiaci mních

Seriál webmagazínu zdolahore.sk – Príbehy ikonick..

Vieš koľko ľudí tento rok zabila marihuana? Výsledok ťa prekvapí!

Všetkých odporcov legalizácie marihuany nasledujúca info..

Voľby 2016: Facebook volí Kollára, Fico opäť premiérom…

SME Rodina sa dostane do parlamentu, Sloboda a Solidarita n..