OFF
ON
Boxed
Jazykové okienko Dale Carnegieho: Poznáte význam týchto slov?

Jazykové okienko Dale Carnegieho: Poznáte význam týchto slov?

Dale Harbison Carnegie (1888 – 1955), rodák z Missouri, bol popredným americkým spisovateľom 20.storočia a lektorom v oblasti sebavzdelávania, sebanapredovania či predaja vo všeobecnosti. Zaoberal sa taktiež tréningmi v korporátnych vodách biznisu. Absolvoval veľké množstvo verejných vystúpení a mohli by sme pokračovať… Dnes by sme ho pravdepodobne nazývali coachom, speakrom či motivačným rečníkom. Jeho knihy dodnes číta množstvo čitateľov čo v menšej či väčšej miere ovplyvňuje podnikanie 21.storočia.

Pozrime sa na pár výrazov, utvrďme sa v ich významoch. Osvojme si tie, s ktorými sme sa dodnes nestretli.

 • Akceptácia: prijatie nejakej situácie bez snahy zmeniť ju

 

 • Ageizmus: diskriminácia ľudí na základe ich veku

 

 • Asimilácia: dobrovoľné/nedobrovoľné splynutie minoritnej skupiny s väčšinovým obyvateľstvom

 

 • Bigotnosť: prepiata pobožnosť, intolerancia k presvedčeniu či k zvykom ostatných

 

 • Diskriminácia: znevýhodňovanie, obmedzovanie alebo odňatie práv na základe príslušnosti k nejakej všeobecnej skupine bez ohľadu na schopnosti konkrétneho jedinca

 

 • Etnocentrizmus: presvedčenie, že členovia vlastnej etnickej skupiny sú nadradení členom ostatných skupín

 

 • Netolerancia: neochota akceptovať rozdiely

 

 • Predpojatosť: nespravodlivé posudzovanie ostatných, náchylnosť niekomu nadŕžať alebo niekoho odmietať na základe povrchných znakov

 

 • Predsudky: negatívny postoj k niečomu či niekomu, v mnohých prípadoch vyformovaný bez znalosti faktov či nejakej racionálne zdôvodnenej podstaty

 

 • Rasizmus: predsudky o skupine ľudí na základe ich rasy alebo nespravodlivé zachádzanie s jedincom či skupinami jedincov na základe rasy

 

 • Segregácia: vyčlenenie či izolácia jednotlivca alebo skupiny zo spoločnosti

 

 • Sexizmus: forma diskriminácie na základe pohlavia, pričom jedno z pohlaví sa považuje za nižšie, menej dôležité alebo menej schopné

 

 • Tolerancia: znášanlivosť k presvedčeniu, spôsobom či k názorom iných a podobne

 

 • Zovšeobecňovanie: pripisovanie určitých všeobecných vlastností všetkým členom skupiny, či rasy napriek individuálnym rozdielom, najmä na základe vlastností či správania jednotlivca, alebo malej skupiny jednotlivcov

 

Zdroj: D. Carnegie: Využi šancu na úspech

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*

 Najviac komentované 

Pil C- raper, ktorý si podmaňuje slovenskú scénu

Áno, naša rapová scéna je momentálne totálne presýten..

Seriál: Príbehy ikonických fotografií z histórie #2 – Horiaci mních

Seriál webmagazínu zdolahore.sk – Príbehy ikonick..

Vieš koľko ľudí tento rok zabila marihuana? Výsledok ťa prekvapí!

Všetkých odporcov legalizácie marihuany nasledujúca info..

Voľby 2016: Facebook volí Kollára, Fico opäť premiérom…

SME Rodina sa dostane do parlamentu, Sloboda a Solidarita n..